NHẬN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MUA TRƯỚC TRẢ SAU HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG GIẢM CHI PHÍ THU MUA ENCOURAGE DECISION MAKING WITH BNPL SOLUTION NHẬN TƯ VẤN NHẬN TƯ VẤN LIÊN KẾT MỌI NỀN TẢNG TÍCH HỢP BNPL DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG
a

Nền tảng TMĐT

Khả năng tương thích cao với các nền tảng thương mại điện tử như Magento, WooCommerce, BigCommerce, Shopify, Shift4Shop

a

Nền tảng eKYC

Ứng dụng công nghệ hiện đại nhất để cung cấp nền tảng trực tuyến 100% cho việc xác thực khách hàng nhanh chóng và chính xác

a

Hệ thống nội bộ

Tích hợp đơn giản với các hệ thông Credit Scoring, Core Banking, LMS, TMĐT để thực hiện quy trình khởi tạo khoản vay và mua sắm

Share your goals with us